Translate

пʼятниця, 29 липня 2022 р.

Говоримо українською / Чи буває медична допомога первісною?

29 липня.
Шановні друзі! До вашої уваги рубрика «Говоримо українською». Сьогодні з’ясовуємо різницю між словами «первинний», «первісний» і «первозданний» та повторюємо тему «Плеоназми», аналізуючи і редагуючи повідомлення, розміщене в соцмережі.
Дивитись відео на каналі YouTube - Режим доступу

четвер, 28 липня 2022 р.

Віртуальна книжкова виставка «Перемога або смерть: український визвольний рух ХХ століття»

    Національно-визвольний рух ХХ століття є невід’ємною складовою історії України. Розвиток історичної науки на сучасному етапі зумовлює більш грунтовний аналіз подій, які тим чи іншим чином впливали на здобуття Україною державної незалежності. Цьому процесу сприяє відхід від однобічности висвітлення історичного процесу, що було притаманним для радянської історіографії. Віртуальна книжкова виставка «Перемога або смерть: український визвольний рух ХХ століття» включає в себе наукові публікації документів, дослідження та інші матеріали, які розкривають різноманітні аспекти діяльності українського визвольного руху у ХХ столітті, його структур та окремих особистостей. 

Гель І. Виклик системі: український визвольний рух другої половини ХХ століття / Іван Гель ; ред. та упоряд. Ірина Єзерська ; Нац. музей-меморіал жертв окупац. режимів «Тюрма на Лонцького», Центр дослідж. визвол. руху. - Львів : Часопис, 2013. - 389 с.

    Автор наводить безліч невідомих фактів про рух опору та боротьбу з ним репресивної системи, біографії учасників. Усе це відновлено завдяки ретельній праці історика з архівними документами та свідченнями очевидців. 

«Зродились ми великої години...». ОУН і УПА / уклад., передм. В. Кіпіані. - Харків : Vivat, 2016. - 304 с.

    Визвольний рух XX століття й зокрема діяльність ОУН і УПА належать до тих малодосліджених явищ минулого, які вартують стати одним із найяскравіших прикладів боротьби за незалежність - не тільки в українській, але й у світовій історії. Це видання становить собою корпус текстів, авторами яких є впливові науковці, журналісти, громадські діячі та дисиденти. Мовою фактів, свідчень, спогадів, побутових подробиць і навіть філософських міркувань вони відповідають на гострі питання, намагаючись відшукати правду про відчайдушних борців за українську державність  про бандерівців, у лапках і без.

Ільюшин І. І. Українська повстанська армія і Армія Крайова. Протистояння в Західній Україні (1939-1945 рр.)  / І. І. Ільюшин. - Київ : Києво-Могилянська академія, 2009. - 401 с.

    У книзі аналізуються причини і перебіг українсько-польського міжнаціонального конфлікту, що за часів Другої світової війни охопив землі спільного проживання двох народів. У центрі уваги - протистояння Української повстанської армії і Армії Крайової, а також антинімецька і антирадянська боротьба останньої на західноукраїнських землях. Своє завдання автор убачав у поданні й аналізі відомої йому інформації про ці події, яка міститься в доступних українських, радянських, польських, німецьких архівних документах.

Касьянов Г. Незгодні: українська інтелігенція в русі опору 1960-1980-х років / Георгій Касьянов. - Київ : Кліо, 2019. - 245 с.  

    Книжку присвячено подіям, пов'язаним із виникненням і розвитком руху протесту в 1960-1980-х роках. У центрі уваги автора - протистояння української інтелігенції та радянської держави. Спроби національно-культурного відродження 1960-х років і його придушення, формування опозиції режимові, політичні течії в дисидентському русі, «український самвидав», репресії проти інакодумців, правозахисний рух - усі ці проблеми розглянуто в контексті загальної еволюції тоталітарної системи до її занепаду. 

Кокотюха А. Чорний ліс : укр. хроніки 1943 р. : [роман] / Андрій Кокотюха. - Харків : Клуб Сімейного Дозвілля, 2015. - 298 с.

    У Чорному лісі на Волині українці воюють відразу на три фронти: з німцями, росіянами та поляками. Головний герой - колишній міліціонер, зек, радянський диверсант - мусить розібратися в тому, хто друг, а хто ворог. У нього нині одна мета - зрозуміти, на чиєму боці правда, і відстоювати її зі зброєю в руках.

Лісові хлопці : проза про УПА / [упоряд. Антось Тонюк]. - Брустури : Дискурсус, 2016. - 332 с. 

    Чому тікали в ліс, як загнані звірі? За що готові були загинути в будь-яку мить? Переслідування, допити, нерівні бої, переховування у криївках, клеймо на всю родину, сибірські табори... Бо воля дорожча за життя. Стрільба, переховування, погоні та перепалки - майже як в голлівудському бойовику. Водночас, сповна української ліричності... Мовна семантика «Лісових хлопців» часто відносить до тих реалій, в яких відбувались події. До прози інколи приплітаються римовані рядки, але це скоріше сугестія, аніж віршовані розповіді. Загалом, тести цієї книги різноманітні. Деякі більш експресивні, інші – більш стримані. І час її появи є якраз доречним, бо тільки з віддалі можна побачити всю картину, а висновки від побаченого вже зробити в теперішньому.

Патриляк І. «Встань і борись! Слухай і вір...» : українське націоналістичне підпілля та повстанський рух 1939 - 1960 рр. : [монографія] / Іван Патриляк ; Центр дослідж. визвол. руху. - Львів : Часопис, 2012. - 591 с.

    У монографії на основі широкого кола джерел здійснено комплексне дослідження діяльності на території України українського визвольного руху від початку Другої світової війни до остаточної ліквідації збройного підпілля органами радянської державної безпеки. Висвітлено протистояння структур визвольного руху гітлерівським та сталінським тоталітарним режимам, участь ОУН і УПА в польсько-українській локальній війні, боротьбу українського націоналістичного підпілля і повстанців проти польської комуністичної держави. Книга розрахована на науковців, викладачів, студентів та усіх, хто цікавиться історією українського визвольного руху, Другої світової війни, України, Польщі, Німеччини та Радянського Союзу.

Патриляк І. Перемога або смерть: український визвольний рух у 1939-1960 рр. / Іван Патриляк ; Центр дослідж. визвол. руху. - Львів : Часопис, 2012. - 509 с.

    Тривалий опір Української повстанської армії тоталітарним режимам в умовах майже повної зовнішньої ізоляції - це одна з тих сторінок історії України, які й досі потребують неупередженого тлумачення істориками. Як була створена УПА, які завдання перед собою ставила, яку роль відіграла у часи Другої світової війни, якою була боротьба із гітлерівською окупацією та протистояння з НКВД... Висвітлюючи основні події цього масштабного народного руху, автор дає можливість небайдужому читачеві зорієнтуватися в історії покоління, яке змінило уяву про українців. 

Понипаляк А. Останній командир УПА. Життя і боротьба Василя Кука / Аліна Понипаляк . - Київ : Наш Формат, 2021. 252 с.

    Є люди-епохи, а є люди - кілька епох. Такою особистістю був останній командир УПА Василь Кук. Він народився до Першої світової, пережив лихоліття Другої світової, розквіт і згортання діяльності УПА, потрапив у радянський полон і разом з Україною отримав омріяну свободу в 1991-му. Як сімейна скрута вплинула на його погляди? Коли він загорівся ідеєю збройної боротьби? Як пережив смерть братів Ілька й Іларія, яких стратили за українську державність? Як вибудовував мережу ОУН у Дніпропетровську й перебував у підпіллі на Волині й Галичині? Як продовжував тиху боротьбу в 1970-1980 роки й отримав «друге дихання» після незалежності? На всі ці питання відповідає історикиня Аліна Понипаляк.

Савчин М. Тисяча доріг. Спогади жінки учасниці підпільно-визвольної боротьби під час і після Другої світової війни  : [мемуари] / Марія Савчин. - 2-ге вид. - Київ : Смолоскип, 2017. - 539 с.

    Авторка цієї мемуарної книжки - Марія Савчин («Марічка») - з 1944 по 1953 рр. перебувала в підпіллі на Львівщині, в Закерзонні, Польщі, Карпатах, на Поділлі, Волині та Поліссі. Будучи дружиною Василя Галаси («Орлана») - заступника Провідника ОУН Закерзонського краю, а з 1948 р. Провідника ОУН Волині й Полісся, - вона зустрічалася з багатьма повстанцями, виконувала відповідальні доручення, не раз потрапляла в трагічні ситуації, коли вирішувалася не тільки її доля, але й доля товаришів по боротьбі. Про бачене та пережите і розповідає на сторінках своєї книжки учасниця підпільно-визвольної боротьби під час і після Другої світової війни Марія Савчин. 

Українська Повстанська Армія. Історія нескорених / Володимир В’ятрович [та ін.] ; відп. ред. та упоряд. Володимир В’ятрович ; Центр дослідж. визвол. руху, Укр. ін-т нац. пам’яті. - Львів : Центр дослідж. визвол. руху, 2007. - 352 с.

    Серед великої кількості літератури, присвяченої діяльності УПА, ця книга претендує на особливе місце. Тут читач знайде структурований і лаконічний виклад історії повстанської боротьби. Видання проілюстроване великою кількістю унікальних фотографій, документами і свідченнями учасників. Специфіка кількарівневого тексту допоможе читачеві побачити цілісну картину повстанського руху, зрозуміти його місце і роль в українській та світовій історії.

Яневський Д. Проект «Україна»: Жертва УПА, місія Романа Шухевича : [докум. дослідж.] / Данило Яневський. - Харків : Фоліо, 2012. - 283 с.

    Нове документальне дослідження доктора історичних наук, відомого телеведучого та журналіста - для громадян України, а також політиків, героїв численних білбордів, журналістів та кандидатів в народні депутати. Проаналізувавши десятки тисяч сторінок документів, мемуарів, спеціальних досліджень та артефактів з колекції Українського Національного Музею (Чикаго, США), автор відновив реальну історію УПА, з'ясував її чисельність, місця та час народження, імена Головних командирів.

четвер, 21 липня 2022 р.

Говоримо українською / Не дивлячись чи незважаючи?

21 липня.
Шановні друзі! До вашої уваги рубрика «Говоримо українською».  Сьогодні з'ясуємо різницю між «не дивлячись», «незважаючи» та «не зважаючи». Цікаво? Тоді дивіться відео. І мерщій ловіть за вуха помилку, що вигулькне в реченні як Пилип з конопель.
Дивитись відео на каналі YouTube - Режим доступу

четвер, 14 липня 2022 р.

Віртуальна книжкова виставка «Запорізький корпус армії УНР»

14 липня.
Віртуальна книжкова виставка «Запорізький корпус армії УНР»  продовжує цикл відеороликів відділу наукової інформації і бібліографії Чернігівської ОУНБ ім. В. Г. Короленка з популяризації книг із історії українського війська «Лицарі духу, доблесті та честі». Вона присвячена історії українських збройних формувань часів Визвольних змагань 1917–1921 років. На виставці представлені спогади, історичні й дослідницькі матеріали, що повістують про найбільш визначні військові частини Запорізького корпусу Армії Української Народної Республіки (запорожців), які діяли в 1918–1919 роках.
Дивитись відео на каналі YouTube - Режим доступу

Відеоогляд манґи «Чі. Життя однієї киці» Конамі Канати

14 липня.
Бібліотекар відділу мистецтв Чернігівської ОУНБ ім. В. Г. Короленка Катерина Мехеда зробила відеоогляд книги японської письменниці Конамі Канати «Чі. Життя однієї киці». 
Дивитись відео на каналі YouTube - Режим доступу

Говоримо українською / Чим адрес відрізняється від адреси

14 липня.
Шановні друзі! До вашої уваги рубрика «Говоримо українською».  Тема сьогоднішньої розмови – «Чим адрес відрізняється від адреси». Цікаво? Тоді дивіться відео і дізнавайтеся.
Дивитись відео на каналі YouTube - Режим доступу

неділя, 10 липня 2022 р.

Коли запрацюють бібліотеки в Чернігові?

10 липня
. У приміщенні обласної універсальної бібліотеки ім. Короленка пошкоджений другий поверх. Чи вціліли фонди та як бути читачам, які звикли користуватися послугами бібліотек у Чернігові? Чи є надія на відновлення повноцінної роботи цих закладів? На ці та інші питання відповіла директор Чернігівської ОУНБ ім. Короленко Аліференко Інна Михайлівна. 
Читати на сайті 0462.ua - Режим доступу

четвер, 7 липня 2022 р.

Говоримо українською / Не ходіть на рибалку!

7 липня.
Шановні друзі! До вашої уваги рубрика «Говоримо українською».  Як ви гадаєте, чи можна ходити або їздити на рибалку? З'ясуймо це разом!
Дивитись відео на каналі YouTube - Режим доступу

середа, 6 липня 2022 р.

Book review «Українці XYZ: звички, смаки, побут»

6 липня.
До вашої уваги відеоогляд книги Марти Мольфар та Андрія Достлєва «Українці XYZ: звички, смаки, побут». Книга була підготовлена за підтримки УКФ та видана у 2021 році.Як зазначають автори, це спроба дослідити побут і світогляд українців перших тридцяти років Незалежності України. Фундамент видання – власні спостереження і рефлексії авторів, а також світлини із приватних архівів українців та роботи професійних фотохудожників. Аби зрозуміти, як змінилися погляди людей упродовж трьох десятиріч, автори використали теорію поколінь, розділивши українців на «іксів» (нар. у 1964–1984 рр.), «міленіалів» (нар. у 1985–1999 рр.) та «зумерів» (нар. у 2000 і молодші). Книга складається з десяти розділів. Розділ вміщує аналітичні текстові нариси, де окремо виділені головні тези, притаманні кожному з поколінь, та світлини, що ілюструють певний проміжок часу. А які висновки зробили автори, можна дізнатися, переглянувши книгу. 
Дивитись відео на каналі YouTube - Режим доступу